f
Súpiska a realizačný tím
Hráčská súpiska
Tréneri a realizačný tím

PaedDr. Ivan Kurilla – hlavný tréner
Mojmír Sychra – asistent trénera
Róbert Grenda – asistent trénera
Alexander Sebestyén – masér