f
Fan klub

 

Adresa a kontakt

Adresa: Športová hala ARENA, Námestie Artézskych prameňov, 984 01 Lučenec
Kontakt: 0911 928 487 – Krupa Viliam
E-mail: 7viliam.krupa7@gmail.com
Facebook stránka: MBK Lučenec fans

Našou hlavnou úlohou je vytvárať atmosféru na zápase basketbalového tímu mužov MBK Lučenec.

Základné informácie:
Členom Fan klubu sa môže stať ktokoľvek, kto už dosiahol vek aspoň 17 rokov. Úlohou člena Fan klubu je aktívne sa zúčastňovať na zápasoch (aj na vonkajších v prípade výjazdu a v rámci možností), prispieť svojimi nápadmi a konaním k budovaniu a rozširovaniu Fan klubu a povzbudzovať svoj tím na ceste za víťazstvom. Každý člen je zodpovedný sám za seba a za akúkoľvek škodu, ktorá by vznikla jeho konaním počas akcie Fan klubu. Je zakázané hádzať na palubovku akékoľvek predmety, ktoré by mohli ohroziť hráčov alebo rozhodcov.

Výhody členstva:
Náš Fan klub disponuje aj určitými výhodami:

Výstup z Fan klubu:
Z Fan klubu môže vystúpiť alebo odísť ktokoľvek alebo môže byť vylúčený odobraním členskej kartičky, ak hrubo porušil určité zásady, normy alebo zákony, alebo sa nezúčastňuje na zápasoch a nepovzbudzuje svoj tím. Tým pádom stratí hodnosť člena a akékoľvek výhody v tomto prípade zanikajú.