f
Darujte 2% z daní

Vážení priaznivci lučenského basketbalu,

Basketbalový klub MBK Lučenec sa obracia na Vás s prosbou o poskytnutie 2% dane v prospech tohto športu v meste Lučenec. Získané prostriedky sa použijú na skvalitnenie tréningového procesu a zlepšenie materiálového vybavenia. Svojim príspevkom pomôžete aj Vy k dosiahnutiu rozvoja tohto populárneho športu pre deti združené v našom klube. Priložené tlačivo odovzdajte prosím v mzdovej účtárni a po vyplnení a potvrdení doručte MBK Lučenec alebo odovzdajte na daňovom úrade v termíne do 15.4.2017.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu. (zamestnanci). SZČO a firmy vypĺňajú priamo v daňovom priznaní.

 Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujú deti z MBK Lučenec.